Our soprano and alto sections are currently full but if you're interested in joining as a tenor or bass please read on...

Mae ein hadrannau soprano ac alto yn llawn ar hyn o bryd, ond os oes gennych ddiddordeb i ymuno â ni fel tenor neu faswr wele isod...

 

Sut mae ymuno?

Gwahoddir darpar aelodau newydd i glyweliad syml, preifat gyda'n cyfarwyddwr Cerdd, David Leggett. Bydd y clyweliad yn cynnwys prawf amrediad llais a phrawf canu ar yr olwg gyntaf, felly mae angen y gallu i ddarllen rhywfaint o gerddoriaeth. 

Beth fydd gofyn i mi ymrwymo iddo?

Rydym yn ymarfer ar nosau Sul yn Hen Ystafelloedd yr Eglwys yn Radur, Caerdydd, fel arfer o hanner awr wedi saith tan hanner awr wedi naw. O bryd i’w gilydd mae yna ymarferion ganol yr wythnos, yn yr wythnos neu ddwy cyn cyngerdd mawr.

Byddwn yn rhannu amserlen ymhell ymlaen llaw a dylai’r côr-gantorion wneud eu gorau i ddod i’r ymarferion a’r cyngherddau i gyd. Wrth reswm pawb, gallai galwadau gwaith, salwch a gwyliau nadu i aelod ddod ond dylai absenoldeb ddim bod yn fwy nag ugain y cant yn ystod unrhyw gyfnod. Yn aml, er eich bod yn methu perfformio mewn cyngerdd, bydd disgwyl i chi ddod i ymarferion gan ein bod yn dysgu llawer o ddarnau fydd yn mynd i’n repertoire ac y gallwn dynnu arnynt ar gyfer cyngherddau i ddod.

How do I join?  

Potential new members are invited to a simple, private audition with our Musical Director, David Leggett. There may be a voice range test and a simple bit of sight-reading, so you will need some sight-reading ability.

What will I need to commit to?

We rehearse on a Sunday night at the Old Church Rooms in Radyr, Cardiff, usually from 7.30pm to 9.30pm. There are occasional mid-week rehearsals in the week or two before a big concert.

A schedule is issued well in advance and choristers should try to attend all rehearsals and concerts. Of course, work commitments, illness and holidays might affect a member's ability to attend by absences shouldn't amount to more than 20% during any period. Often, if you are unable to perform in a concert you may still be expected to attend rehearsal as we learn a lot of pieces which will go into our repertoire and which we can draw on for future concerts.

 

 

Why not give us a try? 
Beth am roi cynnig arnom?

Please complete your details below and we'll get in touch as soon as we can.
Llenwch eich manylion isod a chysylltwn â chi cyn gynted ag y gallwn.

Name · Enw *
Name · Enw