Ardwyn members are what make the choir so special, a friendly bunch with a love of choral singing who enjoy rehearsing, performing and socialising together.

Aelodau Ardwyn sy’n gwneud y côr mor arbennig, criw cyfeillgar a chanddyn nhw awch am ganu corawl ac sydd wrth eu boddau’n ymarfer, yn perfformio ac yn cymdeithasu gyda’i gilydd.

 

Headshot.jpg

David Thomson
Bass

How long have you been in the Ardwyn? 
I joined the choir in November 2013, just in time for the Christmas concert. Prior to the that I was a proud member of the Vancouver Men's Chorus for near on 20 years.

What's your day job?
I'm a senior administrator in the School of Medicine at Cardiff University.  

Favourite Ardwyn memory?
Performing with the choir at the 50th Anniversary Gala Concert at the Royal Welsh College of Music & Drama. It was an amazing concert performing all the best repertoire over the choir's long and distinguished history.

Why the Ardwyn?
I couldn't think of a better way to spend a Sunday night than singing with the Ardwyn! Dave Leggett is an excellent MD and really pushes the choir to be the best we can be but always in a fun and encouraging way.  His choice of repertoire is always and ultimately rewarding.


IMG_8308.JPG

Heledd Jones
Alto rep

Ers faint ydych chi yn yr Ardwyn?
Dw i wedi bod yn aelod o’r Ardwyn ers 2008 pan orffennais i’r coleg a theimlais fod diffyg canu/côr yn fy mywyd ac roedd rhaid i mi newid hyn. 

Beth yw’ch gwaith dydd chi?
Dw i’n athrawes ffasiwn a thecstiliau yn gweithio gyda phlant o 9-19 oed. Dwi wastad wedi bod yn berson creuadigol a dwi’n mwynhau gweld casgliad i syniad gwreiddiol.  Yn yr un ffordd, dwi’n hoffi’r ffordd mae côr yn gweithio gyda’i gilydd i greu perfformiad arbennig. 

Eich hoff atgof am Ardwyn?
Fy hoff atgof Ardwyn yw canu yn y Vatican yn Rhufain.  Roedd yn brofiad hollol hudol, un a wnaeth i’r blew ar fy ngwegil godi.  Roedd yn anrhydedd cael ein gwahodd i ganu yna, ac rydym yn ffodus iawn i gael profiadau tebyg bythgofiadwy wrth fynd ar daith.

Pam yr Ardwyn?
I fi, doedd dim opsiwn arall.  Mae fy rhieni wedi canu gyda’r côr ers 1966/67 a mae fy mhlentyndod wedi’i lenwi gydag atgofion melys o’r Ardwyn megys teithio i Barbados fel ‘mascot’ yn 1996.  Mae’r Ardwyn felly wastad wedi bod yn rhan o fy mywyd ac roedd hi’n amlwg y byddwn i’n ymuno rhywbryd.

Mae Cantorion Ardwyn yn grwp o unigolion talentog ac ymroddedig.  Yn fwy pwysig, rydyn yn grwp o unigolion, o wahanol oedrannau, cefndiroedd a phersonoliaethau sy’n caru canu a chymdeithasu gyda’n gilydd i fod yn rhan o rhywbeth fwy.


Haleh.jpg

Haleh Tozer
Alto

How long have you been in the Ardwyn?
I’ve been in the choir since 2012. I came to Cardiff to study singing, a career which wasn’t meant to be, but I have always enjoyed choral singing and am so pleased I discovered the Ardwyn.

What's your day job?
I’m a freelance arts marketer and I’m currently working at St David’s Hall. I’ve sung in many concerts in the auditorium so it’s refreshing to be behind the scenes. 

Favourite Ardwyn memory?
Our recent competition in Cheltenham was the culmination of a really rewarding intensive rehearsal period. We all felt that our singing had improved and we were rewarded by winning the Sacred Music Cup, which topped off a great of day singing and socialising with the choir.

Why the Ardwyn?
Since my first rehearsal the other members have always been so friendly and I’ve made some great friends. I love the range of music we sing and the special Ardwyn camaraderie.